Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisija pradėjo naujos techninių priemonių sistemos pagal reformuotą bendrąją žuvininkystės politiką (BŽP) aptarimą

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas ir žuvininkystės atašė pavaduotoja Lietuvos nuolatinėje atstovybėje ES Sigita Meškelevičiūtė vasario 25 d. dalyvavo Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto susitikime Briuselyje.

Susitikimo metu Europos Komisija pradėjo diskusiją su šalimis narėmis dėl naujos techninių priemonių sistemos pagal reformuotą BŽP kūrimo. Techninės priemonės – išsamus taisyklių rinkinys, kuriuo reguliuojama, kaip, kur ir kada žvejai gali žvejoti. Jos nustatytos visiems Europos jūrų baseinams, tačiau yra labai skirtingos, nes atsižvelgiama į regionų sąlygas.

Priemonės gali būti tokios:

  • mažiausi leidžiamų iškrauti žuvų dydžiai ir mažiausi išteklių išsaugojimą užtikrinantys dydžiai;
  • žūklės įrangos konstrukcijos ir naudojimo reikalavimai;
  • mažiausias tinklo akių dydis;
  • selektyvios žūklės įrangos reikalavimas, kad būtų sužvejojama mažiau nepageidaujamos priegaudos;
  • draudžiamieji žvejybos rajonai ir sezonai;
  • priegaudos (nepageidaujamų arba netyčia pagautų žuvų) ribojimas;
  • priemonės, skirtos mažinti žvejybos poveikį jūros ekosistemai ir aplinkai.

Reformavus bendrąją žuvininkystės politiką, persvarstomos technines priemones reglamentuojančios taisyklės siekiant įtraukti pagal naująją BŽP nustatytus du naujus elementus: įpareigojimą į krantą iškrauti visas sužvejotas žuvis ir regionalizmą.

Primename, kad Europos Komisija iki balandžio 25 d. atlieka viešųjų konsultacijų procedūrą, kai savo nuomonę apie naujos techninių priemonių sistemos pagal reformuotą BŽP kūrimą gali pateikti visos suinteresuotos šalys. Išsamiau:

http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/technical-measures/index_lt.htm

Taip pat buvo patvirtintas Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo nustatoma specialioji rytinės Atlanto vandenyno dalies ir Viduržemio jūros paprastųjų tunų bei Viduržemio jūros durklažuvių išteklių žvejybos ir šiaurinės Adrijos jūros dalies sardinių ir ančiuvių išteklių žvejybos kontrolės ir inspektavimo programa.

Išsamiau apie susitikimą telefonu (8 46) 36 57 45 arba el. paštu Erlandas.Lendzbergas@zuv.lt

Share iconDalintis