Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Komisija patvirtino naują NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą

2013 m. liepos 15 d. Europos Komisija įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 672/2013 patvirtino naują neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą (NNN) žvejybą vykdančių laivų sąrašą. Žvejybos laivams, įtrauktiems į NNN žvejybą vykdančių laivų Europos Sąjungos (ES) sąrašą. Šiems laivams vėliavos valstybės narės neteikia Komisijai prašymų išduoti žvejybos leidimus, panaikinami galiojantys žvejybos leidimai arba specialūs žvejybos leidimai, kuriuos išdavė vėliavos valstybės narės, su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams neleidžiama žvejoti ES vandenyse ir draudžiama juos frachtuoti, taip pat valstybės narės atsisako suteikti savo vėliavą NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams bei taiko kitus Reglamento (EB) Nr. 1005/2008 37 str. numatytus veiksmus.

NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą rasite adresu:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:193:0006:0011:LT:PDF

Daugiau informacijos el. paštu [email protected] .

Share iconDalintis