Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europos Bendrijos jungtinės veiklos plano inspekcijos misija

Šių metų rugsėjo 22 – spalio 14 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos kontrolės ir stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas Arūnas Jonaitis dalyvavo Europos Bendrijos jungtinės veiklos plano inspekcijos misijoje, kurios tikslas – inspektuoti žvejybos laivus ir kontroliuoti, kad žvejyba Šiaurės vakarų Atlanto žvejybos organizacijos (toliau – NAFO) reguliuojamame žvejybos rajone būtų vykdoma pagal NAFO taisykles. Žvejybos laivų inspektavimas buvo vykdomas ES/Ispanijos karinių jūrų pajėgų laivu „TARIFA“. Šioje misijoje dalyvavo ir du inspektoriai iš Ispanijos bei koordinatorius iš Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros. Europos Sąjungos žvejybos laivų veikla buvo intensyvi – šiuo metų laiku žvejojo 13 laivų (po šešis Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos bei vienas Vokietijos Federacinės Respublikos laivas). Be minėtų laivų žvejojo ir po vieną Farerų Salų ir Japonijos laivą bei trys Rusijos Federacijos laivai. Misijos metu buvo patikrinti trys su Ispanijos Karalystės vėliava plaukiojantys laivai: du iš jų – „VILLA DE PITANXO“ ir „PATRICIA SOTELO“ NAFO 3N parajonyje žvejojo rajas, o „PUENTE SABARIS“ – juoduosius paltusus. Per patikrinimus buvo vertinamas priegaudos dydis, matuojamas tralo akių dydis, įvertinama laive esančios ir žvejybos žurnaluose deklaruojamos produkcijos atitiktis. Galiausiai buvo detaliai tikrinama žvejybos dokumentacija, stebėtojo buvimas laive, laivų palydovinės sistemos (VMS) funkcionavimas. Visuose patikrintuose laivuose pažeidimų nebuvo konstatuota.

ES/Ispanijos inspekcinis laivas „TARIFA“.

Share iconDalintis