Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europinių upinių ungurių ( lot. Anguilla anguilla ) įveisimas

Remiantis europinių upinių ungurių ( lot. Anguilla, anguilla) išteklių valdymo Lietuvoje planu (toliau – Ungurių planas), patvirtintu 2009 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijos sprendimu ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ priemonės „Vandens faunos ir floros apsaugai ir plėtojimui skirtos priemonės“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės), parengtų LR žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento ir patvirtintų 2011 m. sausio 28 d. LR žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-57, 17.1 punktu, kuriame yra nurodoma, kad būtinos Taisyklių III skyriuje nurodytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu ir įgyvendinimu bei patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. išlaidos yra tinkamos finansuoti, Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) 2011 m. liepos 18 d. pradėjo europinių upinių ungurių įveisimo darbus. Nepaisant to, kad Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimo Lietuvoje projektas vis dar nėra galutinai patvirtintas, nors Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonių projektų atrankos komiteto nariai jam ne kartą pritarė. Nors dėl biurokratinių kliūčių projektas yra vilkinamas, norime pasidžiaugti, kad jau yra įveisti 6 ežerai: Lakaja – 2  000 vnt., Kemėžis – 2000 vnt., Alksnaitis – 2 000 vnt., Liedis – 2 000 vnt., Asalnykštis – 2 000 vnt., Utenykštis – 3 000 vnt. Tarnyba įveisimo darbus planuoja tęsti iki rugpjūčio 8 dienos, per šį laikotarpį iš viso bus įveisti 22 valstybinės reikšmės vandens telkiniai Ignalinos, Švenčionių, Utenos, Molėtų, Vilniaus rajonuose, į kuriuos bus suleista 134 000 vnt. paaugintų europinių upinių ungurių .Pabrėžiame, kad Lietuva atsilieka nuo Ungurių plane numatytų įsipareigojimų ( įveisimo terminų ), ir už šiuos pažeidimus yra atsakingas projekto pareiškėjas – šiuo atveju Tarnyba, todėl yra dedamos visos pastangos, kad projekto veiklos būtų pradedamos kuo anksčiau.

Share iconDalintis