Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europinių ungurių įveisimo darbai

Žemės ūkio viceministrė Lina Kujalytė pasidžiaugė, kad pavasarį bundant gamtai, jos kuruojama Žuvininkystės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos sėkmingai vykdo savo funkcijas. Šiuo metu aktyviai vykdomi žuvų įveisimo į valstybinės reikšmės vandens telkinius darbai – žuvinamos lašišos, šlakiai, margieji upėtakiai. Pradėti paaugintų europinių ungurių įveisimo darbai. Pasak Žemės ūkio viceministrės, paskutinį dešimtmetį ungurių sugaunama gerokai mažiau, o pagrindinė to priežastis – pastaruosius 20 metų į Lietuvos ežerus buvo įveisiama labai nedaug ungurių dėl didelės stiklinio ungurio stadijos europinių ungurių kainos. Šį faktą patvirtina ir Žuvininkystės tarnybos direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis. Šiuo metu, atsiradus galimybei pasinaudoti Europos Sąjungos paramos lėšomis bei patvirtinus europinių ungurių išteklių valdymo planą Lietuvoje, Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos sėkmingai vykdomas 2009-12-24 Europos Komisijos sprendimu patvirtintas projektas „Europinių ungurių išteklių valdymo plano įgyvendinimas Lietuvoje“. Šio plano pagrindinis uždavinys – atkurti, apsaugoti europinių ungurių išteklius Lietuvoje ir vykdyti jų mokslinę stebėseną bei tyrimus.

 

2011–2014 metais, projekto veikloms įsibėgėjant, Žuvininkystės tarnyba į Lietuvos valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, įveisė daugiau nei 2 milijonus 254 tūkstančius vienetų paaugintų europinių ungurių. Tokie ženklūs ungurių kiekiai į Lietuvos vandenis buvo išleidžiami tik prieš 40 metų. Stiklinės stadijos unguriams karantinuoti, perlaikyti ir paauginti iki paleidimo į vandens telkinius, t. y. iki tol, kol aplinkos sąlygos bus palankios europinių ungurių jaunikliams įveisti, buvo pritaikytas Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyris. Šiais metais Žuvininkystės tarnyba įsigijo stiklinės stadijos ungurių, kurie paauginti ir įveisiami į Lietuvos ežerus ir upes. Šiuo metu unguriukai maitinasi menkių ikrais bei dirbtiniais pašarais ir jau gerokai paaugo – jų svoris padvigubėjo. Planuojama į Lietuvos vandenis išleisti ne mažiau nei 400 tūkstančių vienetų paaugintų ungurių jauniklių, – teigia Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos direktoriaus pavaduotojas Aidas Adomaitis.

1–2 pav. Unguriai auginami Žuvininkystės tarnybos Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyryje vandens apytakinėje sistemoje, kur maitinami dirbtiniais pašarais ir menkių ikrais.

 

 

3-4 pav. Unguriai išleidžiami į vandens telkinį.

Share iconDalintis