Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Europa susirūpinusi ungurių likimu

Pereitą savaitę Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos įvyko susitikimas su europinių ungurių ekspertu, Švedijos žemės ūkio mokslų universiteto mokslininku bei europinių ungurių išteklių atkūrimo ir mokslinių tyrimų organizacijos „Sustainable Eel group“ atstovu Vilemu Dekeriu (Willem Dekker).

 

Pranešime svečias apžvelgė europinių ungurių išteklių kaitą nuo pokario iki šių dienų pristatė, kokios priemonės yra vykdomos, kad šie ištekliai būtų atkurti ir gausinami. Vilemas Dekeris (Willem Dekker) įvardino problemą: kiekviena Europos Sąjungos šalis, įgyvendindama savo šalies nacionalinius europinių ungurių valdymo planus, vykdo europinių ungurių įžuvinimus, atlieka europinių ungurių populiacijos, mirtingumo ir migracijos tyrimus, renka biologinius duomenis, teikia ataskaitas Europos Komisijai, tačiau šalys narės negauna jokių pastabų ar grįžtamojo ryšio dėl pagal ungurių valdymo planą vykdomų priemonių tinkamumo ir efektyvumo ar šio plano tobulinimo. Pranešėjas pabrėžė, kad Europos Sąjungos šalys, siekdamos bendrų tikslų atkurti europinių ungurių išteklius, turėtų suvienyti jėgas, siekti koordinacijos iš vieno centro, kad atliekami tyrimai ir domenų rinkimas būtų standartizuotas, vadovaujamasi tomis pačiomis metodikomis. Tam pasitarnautų bendras tarptautinis Baltijos jūros šalių projektas. Susitikime buvo aptariami ir ungurių išteklių duomenų rinkimo programos klausimai bei problemos.

 

Share iconDalintis