Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

ES panaikina priemones, taikytas Farerų žuvininkystės produktų importui

Šiandien, 2014 m. rugpjūčio 20 d., Europos Komisija atšaukė nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. Farerų saloms taikytas priemones, kurios buvo priimtos dėl netvarios Atlanto Skandinavijos silkių žvejybos. Sprendimas priimtas Europos Komisijos ir Farerų salų atstovams susitarus, kad Farerų salos baigia netvarią žvejybą ir 2014 metams patvirtina 40 000 t atlantinių silkių sugavimo limitą.

 

Daugiau informacijos tinklapyje http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-931_en.htm

Share iconDalintis