Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Elektroninių žvejybos laivų žurnalų sistemos audito išvada

2012 m. gegužės 31 d. Europos Sąjungos žuvininkystės direktorato ekspertai J. Lansley ir M. Parker atliko Elektroninių žvejybos žurnalų sistemos (toliau „EŽŽS“) Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėjimo centro veiklos auditą.

Ekspertai nustatė, kad:

  • EŽŽS visiškai atitinka Tarybos reglamento Nr. 1224/2009 ir Komisijos reglamento Nr. 404/2011 nuostatas.
  • Lietuvos Respublikos žvejybos laivai EŽŽ sistema sėkmingai perduoda su žvejybą susijusią informaciją į žvejybos stebėjimo centrą (toliau „ŽSC“).
  • EŽŽS gali elektroniniu būdu priimti iš kitų šalių narių su žvejyba susijusią informaciją ir ją joms perduoti.
  • EŽŽS vartotojo aplinka yra intuityvi ir nesudėtinga valdyti.

Ekspertai teigiamai įvertino ir kitas ŽSC valdomas sistemas:

  • Palydovinė žvejybos laivų stebėjimo sistema (toliau „LSS“) veikia ir turi visas funkcijas, kurios užtikrina efektyvią žvejybos kontrolę.
  • Integruotas žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (toliau „IŽDIS“) pirminių pardavimo pažymų modulis sėkmingai įdiegtas. Sistemos parametrai leidžia priimti ir perduoti šias pažymas kitoms šalims narėms.
  • LSS, IŽDIS ir EŽŽS sistemos yra integruotos ir kryžmiškai tikrina duomenis (žvejybos pastangų – žvejybos laivo pozicijų, iškrovimų – pardavimų kryžminiai patikrinimai).
Share iconDalintis