Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Elektroninių žvejybos laivų žurnalų sistemos auditas

2012 m. gegužės 31 d. į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėjimo centrą atvyksta Europos Sąjungos žuvininkystės direktorato ekspertai J. Lansley ir M. Parker, kurie nagrinės:

  • Elektroninių žvejybos žurnalų sistemą (toliau – EŽŽS) ir įvertins jos funkcionalumą, privalumus ir trūkumus.
  • Informacinių sistemų informacijos srautus ir jų atitiktį Tarybos reglamento Nr. 1224/2009 ir Komisijos reglamento Nr. 404/2011 nuostatoms, tikrinant 2011/2012 m. žvejybos laivų išsikrovimų duomenis.
  • Atliks EŽŽS diegimo, bei visų susijusių dokumentų auditą.

 

Komisijos pareigūnai nubrėš gaires, kaip toliau sėkmingai plėtoti elektroninių žvejybos laivų žurnalų sistemą ir užtikrinti efektyvią žvejybos laivų kontrolę.

Share iconDalintis