Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

EK paskelbė aktualias žvejybos laivų savininkams ir naudotojams viešąsias konsultacijas

Žuvininkystės tarnyba atkreipia ūkio subjektų ir kitų suinteresuotų asmenų dėmesį dėl Europos Komisijos paskelbtų viešųjų konsultacijų dėl įtraukimo į laivyną / pasitraukimo iš laivyno programos vertinimo.

Šios viešosios konsultacijos truks nuo birželio 4 d. iki rugsėjo 3 d.

Jų metu su žvejybos laivyno priežiūra dirbančios valstybių narių administracijos, žvejybos laivų savininkai ir žvejai, jūrinio sektoriaus atstovai, aplinkosauginės nevyriausybinės organizacijos ir visi kiti suinteresuoti asmenys yra kviečiami internetu užpildyti klausimyną (nurodoma pildymo trukmė – 20 min). Klausimynas pateikiamas ir lietuvių kalba, taip pat galima prisegti glaustą dokumentą (pvz., pozicijos dokumentą), neviršijantį 1 MB.

 

Klausimyną lietuvių k. galima rasti Komisijos tinklalapyje adresu https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/a76a6f4a-8048-4177-99bc-05bfeb32f6c5?draftid=20850ba7-cfd9-4963-aa27-6686aa36f66a&surveylanguage=LT

 

Viešųjų konsultacijų tikslai:

–          išanalizuoti ir apjungti asmenų, kuriuos tiesiogiai įtakoja įtraukimo į laivyną ir pasitraukimo iš jo programos įgyvendinimas, požiūrį ir patirtį;

–          surinkti piliečių ir platesnės suinteresuotųjų šalių bendruomenės nuomonę.

 

Konsultacijose daugiausia dėmesio bus skiriama ne tik įtraukimo/pasitraukimo iš laivyno programos pasiekimams, bet ir jos trūkumams bei galimiems pasiūlymams, kaip pagerinti esamą situaciją.

 

Konsultacijų pagrindas: pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 23 str. 3 dalį, Komisija ne vėliau kaip iki 2018-12-30 turi įvertinti įtraukimo į laivyną / pasitraukimo iš jo programą, atsižvelgdama į laivyno pajėgumų ir numatomų žvejybos galimybių santykio raidą, ir prireikus pasiūlyti tos programos pakeitimų.

Share iconDalintis