Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

EK atstovai: „Žvejybos leidimų išdavimo procedūros Lietuvoje – pavyzdinės“

Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato Dvišalių susitarimų ir žvejybos kontrolės tarptautiniuose vandenyse skyriaus atstovai Roberto Cesari ir Catherine Chapoux lankėsi Žuvininkystės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio (Tarnyba), kur susitiko su Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento ir Tarnybos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus atstovais. Svečiai pristatė planuojamus pakeitimus reglamentuojant leidimų išdavimą ES laivams, ketinantiems žvejoti trečiųjų šalių vandenyse.

 

Lietuva yra viena iš penkių valstybių narių, su kuria Europos Komisija konsultuojasi dėl naujojo reglamento nuostatų. Naujuoju reglamentu siekiama ne tik suvienodinti naujosios Bendrosios žuvininkystės politikos nuostatas, bet ir reglamentuoti žvejybos leidimų išdavimą tų trečiųjų šalių vandenyse, su kuriomis Europos Sąjunga nėra sudariusi žuvininkystės partnerystės susitarimų (ŽPS). Tai vadinamoji žvejyba pagal privačius susitarimus. Naujajame reglamente planuojama aiškiau išdėstyti nuostatas, kuriomis yra nustatomas nepanaudotų kvotų pagal ŽPS paskirstymas bei žvejyba tuo laikotarpiu, kuomet ankstesnis protokolas pagal ŽPS jau yra pasibaigęs, o naujasis – dar nepasirašytas.

 

Vienas iš Europos Komisijos atstovų vizito tikslų buvo pamatyti, kaip praktiškai yra įgyvendinamos Lietuvos žvejybos laivų liudijimų ir verslinės žvejybos jūrų vandenyse leidimų išdavimo procedūros. Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktoratoatstovas R. Cesari, apsilankęs Žuvininkystės tarnybos Žvejybos stebėjimo centre ir susipažinęs su Tarnybos tvarkomos Integruotos žuvininkystės duomenų informacinės sistemos galimybėmis bei žvejybos leidimų išdavimo tvarka Lietuvoje, įvardijo šalies patirtį kaip gerąjį pavyzdį kitoms Europos Sąjungos šalims, su kuriomis svečiai konsultavosi anksčiau.

Share iconDalintis