Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Duomenys apie Baltijos jūroje sugautas žuvis renkami nuolat

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyriaus vyriausieji specialistai, vykdydami Lietuvos nacionalinę žuvininkystės duomenų 2017–2019 m. rinkimo programą, 2017 m. sausio 17–18 dienomis Klaipėdos žvejybos uoste atliko planinę iškraunamų žuvų biologinę analizę.

Šių tyrimų tikslas – stebėti ir registruoti duomenis apie iškraunamų žuvų ilgio struktūrą, atsižvelgiant į laivo dydį, žvejybos įrankius ir žvejybos rajonus. Šie duomenys reikalingi verslinės žvejybos metu sugaunamų žuvų biologiniams parametrams įvertinti bei išteklių dydžiui nustatyti. Tam tikslui atsitiktine tvarka arba pagal galimybes yra pasirenkami į uostą grįžtantys žvejybos laivai, iš kurių laimikių atrenkami mėginiai žuvų ilgiui matuoti.

Šį kartą mėginiai išmatuoti per dvi dienas – buvo pasirinkti keturi laivai, kurie žūklavo dugniniais tralais (OTB) Baltijos jūros 40G8 žvejybos rajone, Švedijos IEZ (gylis 117–120 m). Iš viso buvo išmatuotos 486 įvairaus dydžio kategorijų menkės, įskaitant šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) kategorijai priskiriamas menkes. Iš keturių laivų iškrovimo metu buvo paimti 6 skirtingų kategorijų menkių mėginiai. Išanalizuota paimtų menkių mėginių ilgių struktūra rodo, kad skirtingų dydžių kategorijose dominuoja tai kategorijai būdingas vidutinis ilgis, kuris sudaro didžiausią tos kategorijos procentinę dalį. Išanalizuota menkių mėginių struktūra pagal žuvų dydį ir kategoriją pavaizduota 1 pav.

 

Pastarųjų metų ir preliminarūs šių metų sausio mėnesio duomenys rodo, kad žvejų laimikiuose dominuojanti V menkių dydžio kategorija atspindi šiuo metu gaudomų menkių ilgio struktūrą. Vis mažėjančio ilgio menkių sugavimo tendencijai įtakos turi prasta šių žuvų išteklių būklė, kurią sąlygoja žvejybos intensyvumas, aplinkos sąlygos bei kiti veiksniai.

Žuvininkystės tyrimų ir mokslo skyrius dėkoja Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus kolegoms, žvejybos laivų savininkams, kapitonams ir įgulų nariams už pagalbą renkant šiuos duomenis.

 

Share iconDalintis