Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Draudimas ungurių eksportui ir importui iš/į trečiąsias šalis į/iš Europos Sąjungos

Remiantis ES Prekybos laukinės faunos ir floros Mokslinės peržiūros grupės neigiama nuomone dėl Europinių ungurių importo ir eksporto, suformuota šios grupės 2012 m. rugsėjo 11 d. susitikimo metu ir įtvirtinta ES Prekybos laukine fauna ir flora komiteto 2012 m. rugsėjo 24 d. susitikimo metu, iki 2013 m. pabaigos yra pratęstas draudimas importuoti ir eksportuoti Europinius ungurius (lot. Anguilla anguilla, angl. European eel).

Pakartotiniam Europinių ungurių importavimui į ES gali būti taikoma išimtis, numatyta Europos Komisijos 2011 m. sausio 7 d. rašte Nr. ENV.E2 ARES (2011)19073, jeigu yra įrodoma, kad unguriai buvo sugauti, užauginti ir eksportuoti iki 2009 m. kovo 13 d. (iki rūšies įtraukimo į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) II priedą) arba legaliai eksportuoti iš ES tarp 2009 m. kovo 13 d. ir 2010 m. gruodžio 3 d.

Šio draudimo laikymąsi užtikrina muitinė.

Išsamiau: el. paštu [email protected], [email protected] arba tel. 8 7066 2707 (V. Šiožinytė) , 239 8425 (E. Bukienė).   

Share iconDalintis