Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Diskutuota apie Europos Sąjungos paramą žuvininkystei

Praėjusią savaitę Žemės ūkio ministerija kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra ir Žuvininkystės departamentu surengė pirmąją apskrito stalo diskusiją, skirtą Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos įgyvendinimui.

Į susitikimą Klaipėdoje buvo pakviesti Baltijos jūros žvejybos įmones vienijančių asociacijų atstovai. Prie apskrito stalo aptartos Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ administravimo aktualijos bei supaprastinimas. Kaip tik šiuo metu, atsižvelgiant į sudėtingą ekonominę situaciją bei siekiant užtikrinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonių ir  veiklos sričių įgyvendinimą, rengiama supaprastinta paramos gavimo ir administravimo tvarka. 

Diskusiją pradėjęs žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas žvejus kvietė aktyviai teikti pastabas ir pasiūlymus dėl paramos skyrimo iš Europos žuvininkystės fondo, kurie galėtų palengvinti paramos įsisavinimą. „Remdamiesi patirtimi, įgyta su žemdirbiais, glaudų bendradarbiavimą norime pradėti ir su jumis, žvejais“, – kalbėjo žemės ūkio viceministras. Aktyviau domėtis parama žvejus turėtų paskatinti platus Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemonių spektras bei, lyginant su kitais sektoriais, didelė paramos lėšomis finansuojamo projekto dalis – nuo 40 iki 100 procentų.

Apie Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemas ir lūkesčius kalbėjo Baltijos jūros priekrantėje ar atvirojoje jūroje dirbančius žvejus atstovaujantys Alfonsas Bargaila, Viktoras Butavičius, Virginijus Domarkas ir kiti. Žvejams kilusius probleminius klausimus dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės“ įgyvendinimo padėjo spręsti Žuvininkystės departamento generalinis direktorius Aidas Adomaitis. Išklausęs žvejų pasisakymus, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas teigė, jog bus siekiama, kad paramos teikimas būtų paprastesnis, administracinė našta mažesnė, o projektai įvertinami kaip įmanoma greičiau.

Pirmajame tokio pobūdžio renginyje dalyvavo Žuvininkystės įmonių asociacijos ,,Lampetra”, Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos, Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos, Žuvininkystės ir laivybos tarpšakinės organizacijos atstovai.

Apskritojo stalo diskusijos su žuvininkystės sektoriaus atstovais bus organizuojamos ir toliau. Artimiausiu metu rengiamas susitikimas su vidaus vandenų žvejais. Tikimasi, kad tokie susitikimai padės sėkmingai įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos priemones, kurioms skirta 246 mln. litų parama.

Share iconDalintis