Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Diskusija dėl žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų įgyvendinimo

Š. m. rugsėjo 11 d. Klaipėdoje žuvininkystės produktų aukciono metu Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos  inicijavo diskusiją dėl žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatų įgyvendinimo. Buvo pristatyti Žuvininkystės tarnybos darbai diegiant atsekamumo informacinę sistemą, vyko diskusija dėl žuvininkystės produktų atsekamumo grandinės dalyvių vaidmens ir privalomosios informacijos teikimo galimybių.

Žuvininkystės tarnyba primena, kad pagal ES reglamentų Nr. 1224/2009 bei 404/2011 nuostatas jau nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo nauji reikalavimai žuvininkystės produktų atsekamumui užtikrinti. Lietuvoje turi būti užtikrinamas produktų iš Baltijos menkių atsekamumas, kadangi šiems žuvininkystės produktams yra nustatomi daugiamečiai planai.

Pagal naujus reikalavimus operatoriai turi užtikrinti, kad informacija apie kiekvieną žuvininkystės produktų partiją būtų pateikta perkraunant šiuos produktus į dėžes ne vėliau nei pirminio pardavimo metu. Informacija apie žuvininkystės produktų judėjimą, partijų sujungimą arba išskyrimą turi būti atnaujinama visuose atsekamumo grandies etapuose (žvejyba-supirkimas-perdirbimas-tiekimas rinkai).

Nuo 2015 m. sausio 1 d. operatoriai turės užtikrinti, kad atsekamumo informacija lydėtų visus žuvininkystės ir akvakultūros produktus.

Išsamiau – Eglė Radaitytė, tel. (8 5) 210 0521, el. p. [email protected] zuv.lt

Share iconDalintis