Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Diskusija dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos dalies „Maksimalus tausojantis derlius“

Atsižvelgdama į Europos Bendrijai pirmininkaujančios Danijos Karalystės prašymą, Europos Komisija 2012 m. kovo 29 d. Briuselyje organizavo ekspertų susirinkimą dėl Bendrosios žuvininkystės politikos reformos dalies „Maksimalus tausojantis derlius“ (ang. Maximum sustainable yield (MSY)). Šis indikatorius atspindi išteklių naudojimą, nepažeidžiant jų reprodukcinių galimybių. Iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos šiame susirinkime dalyvavo Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vedėjas Tomas Zolubas. Buvo diskutuojama šiais klausimais:

  1. Ar iki 2015 m. privalo būti pasiektas maksimaliai tausojančio derliaus mirtingumo dėl žvejybos dydis( angl. Fmsy), ar maksimaliai tausojančio derliaus išteklio biomasės dydis (angl. Bmsy) ?
  2. Kokie turi būti atskaitos taškai, nustatant maksimaliai tausojančio derliaus mirtingumo dėl žvejybos dydį ( Fmsy)?
  3. Kaip turėtų būti nustatomas ir parenkamas Fmsy mišriai žvejybai?

Kadangi daugelio rūšių biologinis potencialas nežinomas, todėl iš pradžių reikėtų sumažinti mirtingumą dėl žvejybos, kad atsistatytų jų išteklių biomasė. Kai sumažės mirtingumas dėl žvejybos, atsikurs ir ištekliai. Apskaičiuoti maksimaliai tausojančio derliaus išteklio biomasės dydį dažnai sudėtinga techniškai, be to, valdant žuvų išteklius per Bmsy, galimas didesnis žvejybos nestabilumas, tuo tarpu žuvų išteklius valdant per Fmsy ir mirtingumą dėl žvejybos laikant žemiau Fmsy ribos, Bmsy bus pasiektas natūraliai.

Fmsy bus nustatomas, naudojant derliaus pasipildymo (angl. yield-recruitment) funkciją. Fmsy bus pasirenkamas iš F0,1-Fmax diapazono. Fmax – tokia F reikšmė, kuriai esant, derliaus/pasipildymo santykis būna maksimalus. F0,1 reikšmė santykinai labiau nei Fmax apsaugo išteklius nuo pereikvojimo. Fmsy bus tarp F0,1-Fmax reikšmių. Tai užtikrins didesnius sugavimus ir mažesnę riziką, kad ištekliai bus pažeisti.

Mišrioje žvejyboje neįmanoma pasiekti Fmsy visoms rūšims. Galima arba siekti didžiausių sugavimų arba didžiausių pajamų. Be to, svarbu atsižvelgti ir į socialinį aspektą. Silpniausios, pažeistos rūšys bus pagrindinis objektas nustatant mišrios žvejybos Fmsy. Čia labai svarbi kiekvieno žvejo atsakomybė. Galima pasirinkti tokį žvejybos įrankį ir/ar žvejybos vietą, kuriuo mišrios žvejybos metu silpniausių rūšių bus sužvejojama mažiausiai ir tokiu būdu bus įmanoma sugaunti daugiau kitų žuvų rūšių.

Šiemet Tarptautinė tyrinėjimų taryba (TJTT) pateiks rekomendacijas, nustatant Fmsy dėl Baltijos jūros žuvų rūšių sąveikos. Kitų vandenų rūšims rekomendacijas, nustatant Fmsy, TJTT pateiks 2013–2015 m.

Share iconDalintis