Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl žuvininkystės produktų atsekamumo tvarkos pasikeitimų

Informuojame, kad, vadovaujantis 2016 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-702 „Dėl Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu, baigiasi pereinamasis 3 kalendorių metų laikotarpis patvirtintoms žuvų rūšims, t. y. strimelei (Clupea harengus membras), atlantiniam šprotui (Sprattus sprattus) ir atlantinei menkei (Cadus morhua), kurioms buvo taikomi Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių III skyriaus reikalavimai.

Nuo 2020 m. gegužės 1 d. Žuvininkystės produktų atsekamumo užtikrinimo taisyklių nuostatos taikomos visoms žuvų rūšims, išskyrus mažas žuvininkystės produktų partijas, jei jų vertė neviršija 50 Eur per dieną.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) suteikia ūkio subjektams prieigą (prisijungimo duomenis) prie Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos (ŽDIS) elektroniniu būdu teikti informaciją apie žvejybos produktų, iškrautų Lietuvos Respublikos teritorijoje, partijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai ūkio subjektas oficialiu raštu kreipiasi į Žuvininkystės tarnybą su prašymu suteikti prisijungimo duomenis.

Išsamiau – Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Vitalija Mockienė, el. p. [email protected], tel. 8 700 14929; Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Grigaitienė, el. p. [email protected], tel. 8 700 14922.

PRIDEDAMA:

Share iconDalintis