Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos kompensacines priemones apmokestinimo

   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė išaiškinimą, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų laivyno pritaikymo priemonės“ kompensacines priemones „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“, „Laikinas žvejybinės veiklos nutraukimas“, „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“, „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ ir pagal antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ kompensacines priemones „Vandens aplinkosaugos priemonės“ „Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą“ gauta parama nėra apmokestinama.

Share iconDalintis