Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos kompensacines priemones apmokestinimo

Remiantis 2009 m. birželio 17 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos raštu Nr. (18.11-31-1)-R-5846, išaiškiname, kad pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos pirmosios prioritetinės krypties „Jūrų laivyno pritaikymo priemonės“ kompensacines priemones „Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui“, „Kompensacijos žvejams, netekusiems darbo dėl žvejybos veiklos nutraukimo visam laikui“, „Ankstyvas pasitraukimas iš žvejybos sektoriaus“ ir pagal antrosios prioritetinės krypties kompensacines priemones „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“, gauta parama nebus apmokestinta.

Share iconDalintis