Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl paprastųjų jūrinių ešerių (Sebastes spp.) žvejybos uždraudimo Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamos akvatorijos 3M kvadrate

Informuojame Lietuvos Respublikos žvejybos įmones, kad atsižvelgiant į 2016 m. vasario 23 d. Europos Komisijos raštą Nr. Ares (2016)935411, bei vadovaujantis 2016 m. vasario 23 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V1-12  „Dėl paprastųjų jūrinių ešerių (Sebastes spp.) žvejybos uždraudimo Žvejybos šiaurės vakarų Atlante organizacijos (NAFO) reguliuojamos akvatorijos 3M kvadrate“, paprastųjų jūrinių ešerių žvejyba NAFO reguliuojamos akvatorijos 3M žvejybos zonoje uždraudžiama nuo š. m. vasario 23 iki birželio 30 d.

Share iconDalintis