Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl paprastųjų ešerių žvejybos kvotų skyrimo

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad yra galimybė skirti 364 t paprastųjų ešerių žvejybos kvotą NAFO 3 M žvejybos rajone, 214 t šiaurinių paprastųjų krevečių žvejybos kvotą NAFO 3 L žvejybos rajone, 128 t šiaurinių trumpačiuptuvių kalmarų NAFO 3 ir 4 parajoniuose 2011 m.

Kvota bus paskirta vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440).
Žuvų išteklių naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:

1. prašymą, kuriame nurodo :
1.1. žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;
1.2. žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;
1.3. prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

Prašymai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2011 m. rugpjūčio 29 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., tel. (8 5) 239 1175, faksas (8 5) 239 1176.

Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo komisijos posėdis įvyks 2011 m. rugpjūčio 30 d. 10 val. Žuvininkystės tarnyboje (posėdžių salė Nr. 512).
Informacija tel.: (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis