Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl papildomų žvejybos kvotų skyrimo

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad yra galimybė skirti papildomas žvejybos kvotas:

25 t atlantinių skumbrių žvejybos kvotą 2012 m. NEAFC reguliuojamojo rajono ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse  ir 4725 t Peru stauridžių kvotą 2012 m. SPRFMO konvencijos rajone.
Kvotos bus paskirtos vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440).

Žuvų išteklių naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:
1. Prašymą, kuriame nurodo:
1.1. žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;
1.2. žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;
1.3. prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

Prašymai papildomai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2012 m. rugpjūčio 24 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., tel. (8 5) 239 1175, faksas (8 5) 239 1176.
Informacija tel. (8 5) 239 8409.

Share iconDalintis