Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl papildomų žvejybos kvotų skyrimo tolimuosiuose žvejybos rajonuose

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad yra galimybė skirti papildomų žvejybos kvotų: 11 t atlantinių skumbrių žvejybos kvotą 2013 m. NEAFC reguliuojamojo rajono ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse bei 708,05 t Peru stauridės kvotą 2013 m. SPRFMO konvencijos rajone.

Kvotos bus paskirtos vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440; 2012, Nr. 140-7209).

Žuvų išteklių naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:
Prašymą, kuriame nurodo :
1. žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;
2. žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;
3. prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis ir (arba) žvejybos dienomis).

Prašymai papildomai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2013 m. gegužės 15 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., tel. (8 5) 239 1175, faksas (8 5) 239 1176.
Informacija tel. (8 5) 239 84 09.

Share iconDalintis