Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl papildomų individualių žvejybos galimybių skyrimo

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad vadovaujantis Tarybos reglamentu (ES) Nr. 432/2014, kuriuo iš dalies keičiamas tam tikros Reglamente (ES) Nr. 43/2014 nustatytos žvejybos galimybės, Lietuvai 74 t papildytos atlantinės skumbrės (MAC) žvejybos galimybės NEAFC reguliuojamojo rajono ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei IIa, XII ir XIV zonų tarptautiniuose vandenyse.

Esamos individualios žvejybos galimybės įmonėms bus patikslintos vadovaujantis Individualių žvejybos galimybių tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802.

Share iconDalintis