Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl papildomos atlantinių skumbrių žvejybos kvotos

Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ( toliau – Žuvininkystės tarnyba) informuoja, kad yra galimybė skirti papildomą 26 t atlantinių skumbrių žvejybos kvotą 2011 m. NEAFC reguliuojamojo rajono ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId ir VIIIe zonose, Vb zonos ES ir tarptautiniuose vandenyse bei IIa, XII ir XIVzonų tarptautiniuose vandenyse.
Kvota bus paskirta vadovaujantis Žvejybos kvotų tolimuosiuose žvejybos rajonuose skyrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 3D-802 (Žin., 2010, 105-5440).

Žuvų išteklių naudotojas, pageidaujantis gauti papildomą žvejybos kvotą, komisijai pateikia:
1. prašymą, kuriame nurodo :
1.1. žvejybos laivo, kuriam prašoma žvejybos kvotos, pavadinimą;
1.2. žvejybos zonas, kuriose prašoma skirti žvejybos kvotas;
1.3. prašomų žvejybos kvotų dydį pagal žuvų rūšis (tonomis).

Prašymai papildomai žvejybos kvotai gauti teikiami iki 2011 m. rugsėjo 30 d. Žuvininkystės tarnybai adresu J. Lelevelio g. 6, Vilnius, 510 kab., tel. (8 5) 239 1175, faksas (8 5) 239 1176.
Informacija tel.: (8 5) 2398 409.

Share iconDalintis