Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl menkių ir šlakių mėgėjų žvejybos Baltijos jūroje 2020 metais

Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Lietuvos Baltijos jūros vandenyse menkių mėgėjų žvejyba bus draudžiama. Be to, bus draudžiama žvejoti šlakius didesniu kaip keturių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų. Žvejojant atlantines lašišas šlakių priegauda negalės viršyti 3 % bet kuriuo metu laive esančio arba iškrauto po kiekvieno žvejybos reiso bendro atlantinių lašišų ir šlakių laimikio.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1838, kuriuo nustatomos 2020 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Baltijos jūroje galimybės ir iš dalies keičiamos Reglamento (ES) 2019/124 nuostatos, susijusios su tam tikromis žvejybos kituose vandenyse galimybėmis (toliau – reglamentas). Šiame reglamente taip pat apribojama ir mėgėjų žvejyba Baltijos jūroje 2020 m.

Menkių mėgėjų žvejyba Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) 25 ir 26  pakvadračiuose (rytinė Baltijos jūros dalis) 2020 m. bus draudžiama. Be to, mėgėjų žvejyba bus draudžiama ir ICES 24 pakvadratyje (vakarinė Baltijos jūros dalis) didesniu kaip šešių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų.  Lietuvos Baltijos jūros vandenys yra 26 ICES pakvadratyje.

Vakarinėje Baltijos jūros dalyje ICES 22 ir 23 pakvadračiuose ir ICES 24 pakvadratyje mažesniu kaip šešių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų žvejojantiems mėgėjams kiekvienam bus leidžiama pasilikti ne daugiau kaip penkis menkių vienetus per dieną, o laikotarpiu nuo 2020 m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. ICES 22 ir 23 pakvadračiuose ir ICES 24 pakvadratyje mažesniu kaip šešių jūrmylių atstumu nuo bazinių linijų vienam žvejui bus leidžiama pasilikti ne daugiau kaip du menkių vienetus per dieną.

Atsižvelgiant į ICES rekomendacijas dėl žuvų išteklių būklės Baltijos jūroje, reglamente žymiai sumažintos  ES šalių 2020 m. verslinės žvejybos kvotos (palyginti su 2019 m.). Rytinės menkės (ICES 25–32 pakvadračiai) ir iš dalies vakarinės menkės (ICES 24 pakvadratis) kvotos skirtos tik priegaudai prie kitų žuvų rūšių, o menkių verslinė specializuotoji žvejyba nebus leidžiama.

Mokslinėse rekomendacijose taip pat nurodyta, kad sumažinus rytinės Baltijos jūros dalies menkių kvotas, žuvų, sužvejotų vykdant mėgėjų žvejybą, kiekiai laikomi reikšmingais. Todėl tikslinga uždrausti menkių mėgėjų žvejybą ICES 25 ir 26 pakvadračiuose, kuriuose rytinės Baltijos jūros dalies menkių yra gausiausia.

Be to, mokslinėse rekomendacijose nurodyta, kad ICES 24 pakvadratyje (vakarinė Baltijos jūros dalis) vakarinės ir rytinės Baltijos jūros dalių menkių ištekliai maišosi tarpusavyje, todėl tikslinga sumažinti per dieną vienam žvejui mėgėjui  leidžiamą sužvejoti kiekį (dienos ribą), o daugiau kaip šešių jūrmylių atstumu nuo kranto, matuojant nuo bazinių linijų, turėtų būti draudžiama menkių mėgėjų žvejyba.

Kaip teigiama ICES rekomendacijose, apie 32 % laimikio, vykdant atlantinių lašišų žvejybą, deklaruojama neteisingai, ataskaitose pirmiausia nurodant šlakius. Kadangi šlakiai Baltijos jūroje daugiausia žvejojami priekrantės zonose, tikslinga uždrausti žvejoti šlakius tolesniu nei keturių jūrmylių atstumu ir apriboti šlakių priegaudą – nustatyti ne didesnį kaip 3 % suminį šlakių ir atlantinių lašišų laimikį, siekiant padėti užkirsti kelią neteisingoms ataskaitoms, kai apie atlantinių lašišų laimikį pranešama kaip apie šlakių laimikį.

Šios žvejybos sąlygos 2020 metais turės nemažos įtakos ir verslinei, ir mėgėjų žvejybai didelėje Baltijos jūros dalyje. Labiausiai žvejybos galimybės sumažintos Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir iš dalies Latvijos vandenyse. Taip pat žvejybos galimybės apribotos Vokietijos vandenyse.

Share iconDalintis