Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl Europos Parlamente patvirtinto reglamento Dėl draudimo išmesti sužvejotas žuvis į jūrą

Europos Parlamentas priėmė bendrąjį („Omnibus“) reglamentą (COM(2013) 889) dėl draudimo išmesti sužvejotas žuvis į jūrą, kuriuo pakeisti Kontrolės reglamento, Baltijos jūros techninių priemonių reglamento ir kitų reglamentų kai kurie straipsniai. Šis reglamentas gegužės 11 d. formaliai bus priimtas Europos Tarybos posėdyje ir artimiausiomis savaitėmis bus paskelbtas oficialiai.

 

Nuo 2017 m. draudimo išmesti sužvejotas žuvis į jūrą nesilaikymas bus traktuojamas kaip sunkus pažeidimas, už kurį bus skiriamos atitinkamos sankcijos ir baudos taškai. Bet toje žvejyboje, kuriai šis draudimas buvo taikomas jau nuo 2015 m. ar bus taikomas nuo 2016 m., jo nesilaikymas nuo pat pradžių bus traktuojamas kaip BŽP taisyklių pažeidimas, o nuo 2017 m. – kaip sunkus pažeidimas. Baltijos jūroje nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo draudimas išmesti į jūrą sužvejotas silkes, šprotus, lašišas ir atlantines menkes, o nuo 2017 m. sausio 1 d. – jūrines plekšnes.

 

Kontrolės reglamentas įpareigoja ES laivų, kurių ilgis didesnis nei 10 m, kapitonus pildyti Europos Bendrijos žvejybos laivo žurnalą, įrašant žuvų kiekį, kurių svoris viršija 50 kg. Tačiau Lietuvoje laivai, mažesni nei 15 m, įeina į Baltijos jūros priekrantės žvejybos segmentą. Šio segmento laivai pildo Lietuvos nacionalinį žvejybos Baltijos jūros priekrantėje žurnalą. Į šį žurnalą įrašomas visas žuvų laimikis nuo 1 kg. Į krantą atgabentos nepageidaujamos žuvys, kurias išmesti į jūrą draudžiama, įrašomos šio žurnalo pastabose.

Share iconDalintis