Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl ES numatytų sankcijų taikymo Farerų saloms

Informuojame, kad nuo rytojaus, t.y. nuo 2013 m. rugpjūčio 28 d. Farerų saloms pradedamos taikyti Europos Sąjungos priemonės pagal 2013 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 793/2013, kuriuo nustatomos Farerų Saloms taikomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklių išsaugojimą. Pagal reglamento nuostatas draudžiama į Europos Sąjungos teritoriją įvežti Farerų Saloms kontroliuojant sužvejotas atlantines silkes (Clupea harengus) bei atlantines skumbres (Scomber scombru) ir iš jų pagamintus produktus  (TARIC kodai  nurodyti reglamento priede). Taip pat draudžiama naudotis Europos Sąjungos uostais su Farerų Salų vėliava plaukiojantiems laivams, žvejojantiems prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantines silkes arba atlantines skumbres, ir laivams gabenantiems iš prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių arba atlantinių skumbrių pagamintus žuvininkystės produktus, kuriuos sužvejojo su tos valstybės vėliava plaukiojantys laivai arba laivai, kuriems ta valstybė suteikė leidimą vykdyti tokią žvejybą, nors jie ir plaukioja su kitos valstybės vėliava. Šis draudimas netaikomas tik nenugalimos jėgos arba nelaimės atvejais, kaip apibrėžta 1982 m. Jungtinių Tautų jūros teisės konvencijos 18 straipsnyje, kad būtų suteiktos paslaugos, kurių būtinai reikia padėčiai ištaisyti.

 

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausiąją specialistę Eugenija Bukienę, tel. 2398425 arba į Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamento specialistus.

Share iconDalintis