Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl draudimo žvejoti menkes vykdoma nuolatinė žvejybos laivų kontrolė Baltijos jūroje

Įsigaliojus naujam Europos Komisijos reglamentui dėl menkių žvejybos draudimo rytinėje Baltijos jūros dalyje, Europos Sąjungos šalys privalo užtikrinti draudimo metu nustatytų sąlygų laikymosi kontrolę. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai vykdo nuolatinę žvejybos laivų kontrolę jūroje ir krante.

Nors menkių žvejyba draudžiama, pelaginę žvejybą vykdantiems laivams ir jūros priekrantėje žvejojantiems laivams leidžiama 10 proc. menkių priegauda. Šie laivai turi būti nuolat kontroliuojami, siekiant išvengti galimų piktnaudžiavimo draudimo išlyga atvejų.

Didieji jūros laivai elektroninių žvejybos žurnalų duomenis kasdien perduoda į Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėjimo centrą jau iš jūros, o priekrantės laivai pildo popierinius žvejybos žurnalus ir jų lapus teikia tarnybai. Šie duomenys tarnybos Žuvininkystės duomenų informacinėje sistemoje sutikrinami su iškrovimo deklaracijų, žuvų pardavimo bei atsekamumo duomenimis.

Šių metų rugpjūčio 12 d. tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnai tarnybiniu laivu „Vakaris“ Baltijos jūroje atliko reidą, kurio metu buvo tikrinama, ar laikomasi žvejybą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir ar nėra pažeidžiamos menkių žvejybos draudimo sąlygos.

Reido metu buvo patikrinti du traleriai, pagal vėliavos šalį priklausantys Latvijos ir Lenkijos Respublikoms. Laivai vykdė pelaginių žuvų (strimelių ir šprotų) žvejybą apie 20 jūrmylių nuo Lietuvos Respublikos kranto linijos. Patikrinus laivų dokumentus, elektroninius žvejybos žurnalus ir kitus su vykdoma žvejyba susijusius dokumentus bei laivo denį ir triumus, pažeidimų nenustatyta.

Primename, kad 2019 m. liepos 22 d. priimtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1248, kuriuo nustatomos priemonės didelei grėsmei, kilusiai rytinės Baltijos jūros dalies menkių (Gadus morhua) išteklių išsaugojimui, sumažinti. Pagal Reglamentą nuo jo oficialaus paskelbimo ir įsigaliojimo dienos iki 2019 m. gruodžio 31 d.  draudžiama Sąjungos žvejybos laivams žvejoti menkes 24–26 pakvadračiuose, taip pat laikyti laive, perkelti, perkrauti, perdirbti arba iškrauti tame rajone sužvejotas menkes ar iš jų pagamintus žvejybos produktus.

Share iconDalintis