Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dėl baudų už administracinius teisės pažeidimus mokėjimo nuo 2015 m. liepos 1 d.

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Vyriausybės Nutarimu Nr. 1461 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 8 d. nutarimo Nr.335 „Dėl baudų už administracinius teisės pažeidimus įskaitymo į biudžetą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo, yra patvirtinta tvarka dėl baudų už administracinius pažeidimus mokėjimo. Šis nutarimas įsigalioja 2015 m. liepos 1 dieną. Baudos turės būti mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą. Baudos už administracinius teisės pažeidimus, paskirtos iki šio nutarimo įsigaliojimo, įskaitomos iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusia tvarka – į Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos sąskaitą.

Share iconDalintis