Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

DĖL ATLANTINIŲ MENKIŲ (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3 M RAJONE

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. V1-161 „DĖL ATLANTINIŲ MENKIŲ (GADUS MORHUA) ŽVEJYBOS UŽDRAUDIMO ŽVEJYBOS ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE ORGANIZACIJOS (NAFO) REGULIUOJAMOS AKVATORIJOS 3 M RAJONE

Share iconDalintis