Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Daugiametis žvejybos valdymo planas Baltijos jūrai svarstomas Briuselyje

Briuselyje vykstančioje Žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų Taryboje buvo pristatytas daugiamečio Baltijos jūros menkių, silkių ir šprotų išteklių ir jų žvejybos valdymo planas. Šiuo metu Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Latvija išskiria šį  planą kaip vieną iš savo programos prioritetų ir ketina siekti sklandaus ir spartaus šio pasiūlymo priėmimo.

„Baltijos regiono žvejybos sektoriui reikia aiškaus, nuspėjamo ir į ilgalaikį taupymą orientuoto žuvų išteklių valdymo. Tačiau dabar galiojantis Baltijos menkių daugiametis planas neatitinka naujausių mokslinių duomenų, todėl negalima tausiai valdyti išteklių. Todėl labai reikalingas naujos kartos daugiametis planas, kuris apimtų svarbiausias komercines žuvų rūšis, leistų palaipsniui pasiekti didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį ir užtikrintų žvejybos galimybių stabilumą tokio pobūdžio žvejybą vykdantiems žvejams,“ – kalbėjo žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Posėdyje pasisakę kitų šalių ministrai akcentavo šio daugiamečio plano svarbą, kuris ateityje padės Komisijai rengti valdymo planus kituose Europos Sąjungos vandenyse. Pasisakiusieji pabrėžė regioninio požiūrio reikšmę ir išreiškė pasiryžimą aktyviai ir konstruktyviai dirbti svarstant šį pasiūlymą ES Taryboje, kad Baltijos jūros daugiametis planas būtų priimtas dar šiemet.

Briuselyje pristatytas ir aptartas planas – tai pirmas daugiametis planas, parengtas pagal 2014 m. įsigaliojusios reformuotos Europos Sąjungos bendrosios žuvininkystės politikos nuostatas, numatančias, kad daugiamečiuose planuose turėtų būti nustatytas didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio tikslas ir jo pasiekimo terminas, numatytos reikalavimo iškrauti visą laimikį įgyvendinimo priemonės, techninės priemonės ir garantijos, kad atsižvelgiant į išteklių būklę būtų  taikomos ištaisomosios priemonės.

Šiuo planu bus pakeistas dabartinis Baltijos jūros menkių išteklių valdymo planas, be to, bus papildomai įtraukti silkių ir šprotų ištekliai. Taip siekiama, kad žuvų išteklių valdymas būtų pagrįstas naujausia moksline informacija apie pavienių išteklių dinamiką ir skirtingų išteklių tarpusavio sąveiką, taip pat sąveiką su kitais ekosistemos ir aplinkos elementais.

Naujuoju planu siekiama užtikrinti tausų minėtųjų Baltijos jūros išteklių naudojimą, kad žvejybos sektorius galėtų džiaugtis stabilia žvejyba ir didesniu laimikiu.

Lietuva, kuri 2014 metų liepos 1 d. vienerius metus pirmininkauja „Baltfish“ regioniniam forumui, vienijančiam visas aštuonias aplink Baltijos jūrą esančias ES valstybes nares, rengiasi jau vasario mėnesį „Baltfish“ susitikime Vilniuje nuodugniai aptarti daugiametį Baltijos jūros planą, kad pirmininkaujančiai Latvijai būtų galima pateikti bendrąjį regiono požiūrį šiuo aktualiu klausimu.

Share iconDalintis