Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Darbai, prasidedant intensyviam žuvų auginimo sezonui

Atbundant gamtai vis daugėja darbų žuvininkams. Pavasarį pats metas tvenkinius, kitus didesnius ar mažesnius vandens telkinius įžuvinti metinukais ar dvimečiais karpiais, ar kitomis žuvimis.

 

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Žuvų ligų ir vandens tyrimų poskyrio specialistai primena, kad vandens telkinių produktyvumas priklauso nuo vandens fizinių-cheminių bei biologinių savybių.

 

Užliejant tvenkinius, subjektams, vykdantiems intensyvią ūkinę veiklą, iš kiekvieno paduodamo į tvenkinius vandens taško privaloma atlikti ne mažiau trijų kartų vandens kokybės tyrimus, nurodytus Taršos leidimuose.

 

Siekiant padidinti vandens telkinių produktyvumą būtina sudaryti palankias sąlygas natūraliai pašarinei bazei vystytis. Šiam tikslui pasiekti rekomenduojama tvenkinius tręšti. Žiemą ar anksti pavasarį patartina įterpti į tvenkinius organinių trąšų. Vertingiausia trąša tvenkiniams –mėšlas ir srutos. Mėšlo kokybė priklauso nuo kraiko, vertingesniu laikomas šiaudų nei durpių kraikas. Geriausių rezultatų tręšiant tvenkinius galima pasiekti tik tuomet, kai tvenkiniai tinkamai paruošti ir melioruoti, mažai uždumblėję, tvenkinio vanduo ir dugno žemė yra neutralios ar silpnai šarminės reakcijos. Mėšlo norma, priklausomai nuo tvenkinio grunto, yra nuo 2,5 t/ha iki 5 t/ha. Mėšlas paskleidžiamas tvenkinio dugne, arba išdėliojamas krūvomis po 50–100 kg pakrantėse, kas 100–200 metrų. Svarbu mėšlo nepadauginti, nes jo perteklius gali sukelti nepageidaujamus reiškinius – tvenkinių hidrocheminio režimo pablogėjimą, iššaukti vandens „žydėjimą“ ir net žuvų ligas, pvz. branchiomikozę.

 

Tręšiant tvenkinius srutomis, maksimalus efektas gaunamas kai tvenkinių plotas ne didesnis kaip 17 ha, vidutinis gylis 1 m, aukštesniosios augmenijos ne daugiau kaip 30 %.  Tręšimas gali būti vykdomas žiemą, išlaistant srutas visame įšalusio tvenkinio plote, arba pavasarį užliejant tvenkinius. Tręšiant tvenkinius žiemos pradžioje – paskleidžiama nuo 3 t/ha iki 10 t/ha, vasario – kovo mėnesiais įterpiamų srutų kiekis sumažinamas 25-30 %.

 

Tręšiant tvenkinius, būtina pastovi hidrocheminė ir hidrobiologinė kontrolė. Tvenkiniai po pagrindinio tręšimo papildomai tręšiami tik patikrinus biogenų kiekį vandenyje ir nustačius fitoplanktono rūšinę sudėtį.

 

Labai svarbu, kad tvenkinio vanduo prieš įžuvinimą nebūtų skaidrus (skaidrumas turi sumažėti iki 40-50 cm gylio) ir įgautų žalsvą atspalvį.

 

Perkeliant žuvis į auginimo tvenkinius, rekomenduojama atlikti biocheminius ir parazitologinius tyrimus ne vėliau kaip prieš 10 dienų.

 

Tinkamai paruošus tvenkinius žuvų auginimui, tikėtini didesni žuvų produkcijos kiekiai.

Share iconDalintis