Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dalyvavimas tarptautinėse misijose – ES žvejybos Baltijos jūroje kontrolės bendro veiklos plano dalis

2020 m. sausio 14–27 d. Žuvininkystės tarnybos pareigūnai kartu su Latvijos žvejybos kontrolės, Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros (toliau – EFCA) ir Europos jūrų saugumo agentūros (toliau – EMSA) inspektoriais dalyvavo tarptautinėje misijoje Vokietijos, Danijos, Švedijos ir Lenkijos išskirtinėse ekonominėse zonose buvo tikrinami verslinę žvejybą Baltijos jūroje vykdantys laivai. Misija buvo vykdoma EFCA laivu „Lundy Sentinel“.

Tarptautinės misijos vykdomos kaip Europos Sąjungos žuvininkystės kontrolės agentūros vykdomojo direktoriaus sprendimu patvirtinto žvejybos Baltijos jūroje kontrolės bendro veiklos plano dalis. Jų tikslas – užtikrinti, kad verslinę žvejybą Baltijos jūroje vykdantys laivai laikytųsi žvejybą reglamentuojančių teisės aktų.

Beveik dvi savaites trukusios misijos metu laivuose buvo tikrinami žvejybos įrankiai: elektroniniu prietaisu „Omega“ atliekami tralų tinklų akių dydžių matavimai. Taip pat buvo tikrinami žvejybos laivų elektroninių žurnalų įrašai, nuotolinės laivo stebėjimo sistemos siųstuvų siunčiamų signalų periodiškumas ir kokybė, laivų dokumentacija. Vykdytos žvejybos laivų triumų apžiūros. Jų metu buvo skaičiuojama ir sveriama sugauta žuvis, deklaruotas kiekis buvo lyginimas su faktiškai laive esančiu sugautų žuvų kiekiu.

Tarptautinės misijos metu buvo patikrinti 4 Lenkijos Respublikai priklausantys žvejybos laivai. Papildomai buvo atlikti 17-os laivų, priklausančių Lenkijai, Vokietijai, Švedijai, patikrinimai naudojant bepilotį droną ir kitas patruliuojančio laivo „Lundy Sentinel“ navigacines ir laivų stebėjimo sistemas.

Visuose fiziškai tikrintuose laivuose buvo atliekamas paskutinio žvejybos tralo  patikrinimas: buvo imami žuvies mėginiai (nuo 50 iki 101 kg kiekviename laive), nustatoma žuvų rūšinė sudėtis ir procentinis rūšių pasiskirstymas. Žuvys matuojamos, pasveriamos, išskirstomos pagal rūšį bei dydį, atsižvelgiant į leistiną mažiausią sugavimo ilgį kiekvienai rūšiai atskirai. Didelis dėmesys buvo skiriamas kvotuojamų žuvų rūšių, ypač menkių ir jūrinių plekšnių, priegaudai.

Vykdant paskutiniojo žvejybinio tralo patikrinimus, visuose laivuose buvo nustatyta menkių priegauda, kuri, skaičiuojant kartu su mažesnėmis nei 35 cm dydžio menkėmis, sudarė nuo 7,29 iki 24,96 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad kai kuriuose žvejybos laivuose menkių priegauda iš viso nebuvo deklaruota, nors laivai buvo atlikę nuo 2 iki 7 tralavimų.

Laivų patikrinimų metu buvo surašomi patikrinimo aktai. Nustatyti 2 pažeidimai: vienas žvejybos laivas žvejojo naudodamas mažesnės akies dydžio žvejybos tinklą nei deklaravo elektroniniame žurnale. Šio laivo žvejybos įrankiai buvo užplombuoti, o žvejyba sustabdyta. Kitame žvejybos laive buvo nustatytas 22 proc. mažesnis faktinis žuvies (upinės plekšnės) kiekis nei deklaruotas elektroniniame žurnale (leidžiamas nuokrypis – iki 10 proc.). Užfiksuoti pažeidimai buvo perduoti atitinkamų šalių institucijoms, vykdančioms žvejybos kontrolę,  taip pat informuota EFCA.

Vienas Baltijos jūroje su Vokietijos vėliava žvejojantis laivas buvo apklaustas radijo ryšio priemonėmis. Patekti į laivą nebuvo galimybių dėl sudėtingų hidrometeorologinių sąlygų. Pagal pateiktus laivo duomenis, menkių priegauda sudarė apie 2,6 proc. Kilus įtarimui, kad deklaruoti žuvų kiekiai galimai neatitinka faktinių kiekių, buvo nuspręsta perduoti informaciją Vokietijos žvejybos kontrolės pareigūnams, kad šie atliktų laivo patikrinimą krante iškrovimo metu.

Vykdant žvejybos Baltijos jūroje bendrą veiklos planą 2019 m. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos pareigūnai dalyvavo 6 tarptautinėse misijose užsienyje.

 

 

 

Share iconDalintis