Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Dalyvauta Žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumo seminare Briuselyje

2019 m. spalio 10 d. Žuvininkystės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos darbuotojai dalyvavo Žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumo seminare, kuris vyko Briuselyje (Belgija). Seminaras organizuotas įgyvendinant 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1224/2009, kuris nustato Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007, (EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr. 1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr.  1627/94 ir (EB) Nr. 1966/2006 (kontrolės reguliavimas).

Susitikime, kurį sudarė keturios skirtingų temų sesijos, buvo svarstomos prevencinės priemonės, skirtos žuvininkystės ištekliams išsaugoti ir jiems tausoti. Aptarti žuvininkystės produktų atsekamumo reikalavimų nustatymai, esamos skaitmeninės atsekamumo sistemos, technologijos, standartai ir pasaulinės inovacijos.

Seminaro metu pabrėžta, kad tinkamai kontrolei ir tvariai žvejybai užtikrinti valstybėms narėms būtina turėti patikimus žuvininkystės duomenis. Taip pat akcentuota, kad, siekiant įgyvendinti numatytas žuvininkystės produktų atsekamumo nuostatas, vienas iš svarbiausių šalių narių uždavinių yra žvejybos dokumentų teikimas elektroniniu būdu.

Viso seminaro metu dalyviai aktyviai diskutavo, dalinosi patirtimi, keitėsi idėjomis apie planuojamus tolesnius darbus, siekiant stiprinti Žuvininkystės ir akvakultūros produktų atsekamumą. Latvijos, Švedijos, Danijos, Airijos ir Italijos atstovai pristatė nacionalines atsekamumo sistemas.

Share iconDalintis