Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo steigiamasis visuotinis posėdis Vengrijoje 2010 m. gruodžio 2-3 dienomis Sarvaše, Vengrijoje vyko Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) steigiamasis visuotinis posėdis, kuriame dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktorius Vytautas Grušauskas. Posėdžio metu juridiniu pagrindu buvo nutarta įregistruoti naują organizaciją, buvo diskutuojama dėl naujo NACEE statuto, metinio nario mokesčio, biudžeto, kitų metų veiklos plano. Išrinktas prezidentas, viceprezidentas ir generalinis sekretorius. Renginio pabaigoje jo dalyviai paprašė, kad naujai išrinktas prezidentas parengtų ir perduotų reikiamą medžiagą Bekešo apygardos (Vengrijoje) teismui tam, kad organizacija būtų teisiškai įregistruota kaip visuomeninės naudos siekianti organizacija.

Nuotraukoje steigiamojo NACEE posėdžio dalyviai.

NACEE tinklas yra savanoriška ir nepriklausoma Centrinės ir Rytų Europos su akvakultūra susijusių įstaigų ar asmenų organizacija, kurioje kiekvienas narys veikia savarankiškai. Organizacijos veikla yra koordinuojama Vengrijos žuvininkystės, akvakultūros ir melioracijos tyrimų instituto (HAKI). Pagrindiniai NACEE tinklo tikslai yra: skatinti akvakultūros augimą ir su tuo susijusius edukacinius, mokslinius ir inovacinius darbus, skatinti tvarų Centrinės ir Rytų Europos regiono vystymą, saugoti vandens gyvuosius išteklius bei integruotis į Europos tyrimų ir aukštojo išsilavinimo sritis.

NACEE tinklas atsirado 2003 metų rudenį. Nors ir būdamas neoficialus tvarinys, šis tinklas jau 2004 metų pradžioje ėmėsi savo svarbiausios veiklos – rinkti, kaupti ir su pirmaisiais nariais keistis su akvakultūra susijusia informacija. 2004 metų rudenį dvidešimt trijų tinklo narių direktoriai ir atstovai iš trylikos Centrinės ir Rytų Europos regiono šalių pasirašė oficialų tinklo steigimo dokumentą ir NACEE buvo oficialiai įregistruotas. 2005 metais organizacijos narių skaičius išaugo iki 31. Šiuo periodu daug svarbių organizacijų, tokių kaip FAO, FEAP, EAS, NACA reiškė palaikymą Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros tinklo vystymui ir reikšmingumui. 2006 m. FAO paskyrė oficialų atstovą bendradarbiauti su NACEE. Vystantis bendradarbiavimo veiklai, organizacija augo, NACEE buvo apibūdinama kaip geras regioninio tinklo kūrimo ir bendradarbiavimo pavyzdys. 2010 metų vasarą buvo nutarta NACE reorganizuoti į juridinį asmenį, kuris galėtų oficialiai atstovauti savo regiono interesams tarpvalstybiniu tokių organizacijų, kaip Europos Komisija, lygmeniu.

Nuotraukoje šalių, kuriose registruotos steigiamojo NACEE posėdžio organizacijos ir dalyviai, vėliavos.

Vizito Vengrijoje metu apsikeista kontaktais su visais posėdyje dalyvavusiais privačiais asmenimis ir organizacijų delegatais, susipažinta su NACEE darbo perspektyvomis, galimybėmis ir ateities veikla. Svarbiausia – užmegzti kontaktai su moksliniu HAKI instituto ir kitų mokslo organizacijų personalu, susitarta dėl geranoriško bendradarbiavimo keistis žuvų auginimo akvakultūros srities informacija.

HAKI institute akvakultūros tyrimų tikslais auginami baramundžiai.

Share iconDalintis