Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) narių susitikimas Lietuvoje

Š. m. gegužės 15 d. Lietuvoje vyks Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) narių susitikimas.

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) nuo 2010 metų yra Centrinės ir Rytų Europos akvakultūros centrų tinklo (NACEE) narė. Iki tol, nuo 2004 iki 2010 metų, NACEE nariu buvo Lietuvos valstybinis žuvivaisos ir žuvininkystės tyrimų centras, kurio funkcijas po šio centro ir Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bei Laukystos žuvų veislyno reorganizavimo perėmė Žuvininkystės tarnyba. NACEE – tai savanoriška ir nepriklausoma Centrinės ir Rytų Europos su akvakultūra susijusių institucijų, įstaigų, organizacijų ir kitų asmenų sąjunga, įsteigta 2004 metais. 2010 metais NACEE narių susitikime Tiumenėje nuspręsta NACEE reorganizuoti į juridinį vienetą, kuris galėtų oficialiai atstovauti savo regiono interesams tarpvalstybiniu lygmeniu. 2010 m. gruodžio 2–3 dienomis įvyko steigiamasis naujo juridinio asmens, kuris pasiliko savo pirmtako pavadinimą, pirmasis suvažiavimas. NACEE veikla koordinuojama Vengrijos žuvininkystės, akvakultūros ir melioracijos tyrimų instituto (HAKI) Sarvaše, organizacija turi sekretoriatą, valdybą, komitetą, kuris sudarytas iš daugumos šalių narių, ir darbo grupes atskiriems organizaciniams klausimams spręsti. Pagrindiniai NACEE tikslai yra:

  • Skatinti akvakultūros augimą ir su tuo susijusius šviečiamuosius, mokslinius ir inovacinius darbus;
  • Skatinti tvarų Centrinės ir Rytų Europos regiono vystymąsi, saugoti vandens išteklius;

–         Integruotis į Europos tyrimų ir aukštojo mokslo sritis, skatinant akvakultūros veikėjų ir mokslininkų bendradarbiavimą.

NACEE veiklos sritis apima visapusį ir visavertį informavimą apie vidaus vandenų žuvininkystės problemas atskirose šalyse ir visame regione, visapusį bendradarbiavimą mokslinių tyrimų, naujų žuvininkystės technologijų diegimo srityje.

Kiekvienais metais NACEE rengia akvakultūros centrų tinklo direktorių ir ekspertų susitikimus, tematinius seminarus-konferencijas, jaunųjų mokslininkų konferencijas. Šiais metais gegužės 15 d. kasmetinis NACEE narių susitikimas vyks Lietuvoje. Susitikime dalyvaus NACEE atstovai iš Baltarusijos, Lenkijos, Lietuvos, Vengrijos, Latvijos, Moldovos, Rusijos Federacijos, Ukrainos, Čekijos ir kt. šalių.

Share iconDalintis