Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bus vykdoma specialioji vėžių žvejyba ir žuvų tiriamojo monitoringo darbai

Š. m. rugsėjo 8-9 dienomis bus vykdomi darbai, įgyvendinant Valstybinės aplinkos monitoringo 2014-tiems metams numatytus 2011–2017 metų programos uždavinius. Nemune ties Merkine, Viešvile bei Vilkija bus vykdomi tiriamojo monitoringo darbai, kurių metu numatyta sugauti plėšriųjų žuvų ir pristatyti jas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto laboratoriją sunkiųjų metalų ir pesticidų kiekio tyrimams.

Vadovaudamiesi Valstybiniu žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2014 metų planu, patvirtintu Žemės ūkio ministro 2014 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 3D-150, Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žuvivaisos skyriaus specialistai rugsėjo 9 dieną vykdys specialiąją žvejybą Kupiškio mariose tam, kad, nustatytų siauražnyplių vėžių populiacijos būklę šiame vandens telkinyje.

Share iconDalintis