Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

BUS SUŠAUKTAS ŽVEJYBOS BALTIJOS JŪROJE KVOTŲ SKYRIMO KOMISIJOS POSĖDIS

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 „Dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin, 2013, Nr. 28-1358), 2013 m. gruodžio 17 d. 11.00 val. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriuje (Naujoji uosto g. 8A, 92119 Klaipėda) (toliau – Žuvininkystės tarnyba) vyks Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo komisijos posėdis, kuriame žuvų išteklių naudotojams bus paskirstytos 2014 metams Lietuvai skirtos žvejybos Baltijos jūroje kvotos: rytinių menkių – 3 710 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 Tarptautinės jūrų tyrinėjimų tarnybos pakvadračiuose (TJTT)), vakarinių menkių – 399 t (22–24 TJTT pakvadračiuose), strimelių  – 3 291 t (25–27, 28.2, 29 ir 32 TJTT pakvadračiuose), šprotų – 12 010 t (22–32 TJTT pakvadračiuose), lašišų – 1 651 vnt. (22–31 TJTT pakvadračiuose).

   Naudotojai, turintys teisę ir pageidaujantys gauti žvejybos kvotas 2014 metams, prašomi ne vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 13 d. 15.00 valandos Žuvininkystės tarnybai paštu ar per kurjerį atsiųsti arba tiesiogiai pateikti prašymą, kuriame būtina nurodyti: pageidaujamą žuvų rūšį (-is); laivo (-ų), kuriuo (-iais) numatoma žvejoti, pavadinimą (-us); laivo (-ų) nuomos sutarties (-čių) kopiją (-as), jei laivas (-ai) nuomojamas (-i). Naudotojai, pageidaujantys pakeisti vakarinių menkių žvejybos kvotas į rytinių menkių žvejybos kvotas, prašomi apie tai nurodyti prašyme.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 „Dėl žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin, 2013, Nr. 28-1358) 11.2. punktu žvejybos kvotos naudotojams neskiriamos, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė duomenų apie žvejybą.

   Tel. pasiteirauti (8 46) 310 660.

Share iconDalintis