Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės techninių ekspertų darbo grupės susitikimas

Š. m. rugsėjo 18 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyresnysis specialistas Rimantas Dapšys dalyvavo techninių ekspertų darbo grupės susitikime dėl elektroninių žvejybos žurnalų bei palydovinės žvejybos laivų sistemos atnaujinimo darbų. Susitikime dalyvavo Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA), Lietuvos, Latvijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos, Ispanijos, Portugalijos, Švedijos, Olandijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės žuvininkystės specialistai.

Europos Komisijos (EK) atstovai diskusiją pradėjo aptardami pastarajame Norvegijos žuvininkystės techninių ekspertų darbo grupės ir EK specialistų susitikime nagrinėtus klausimus dėl Norvegijos žvejybos laivų inspektavimo ypatumų, susijusių su galimai Europos Sąjungos šalių laivams keliamais griežtesniais reikalavimais.

Buvo tartasi dėl interneto svetainės, kurioje skelbiami visų Europos Sąjungos šalių (ES) žvejybos laivų sugavimų duomenys ir renkama duomenų bazė, pasikeitimai.

EK atstovai pranešė, kad 2014 m. pirmoje pusėje keisis laivyno registro (FLEET REGISTER) sistema, registruojanti visus ES žvejybos laivus.

EK MARE generalinio direktorato, EFCA, visų šalių narių atstovai bei EK specialistai aptarė FLUX, EIR, FLEET, EFCA ERS projektus, buvo pristatytos FLUX 1.2, VMS 2, INTRP+STAT, MDR projektų naujienos, nustatančių naujas kontrolės bei informacijos mainų priemones ir gaires.

 

Išsamesnė informacija el. paštu [email protected] tel. (8 5) 2391 181.

Share iconDalintis