Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės kontrolės ekspertų grupės posėdis

2013 m. lapkričio 27 d. Briuselyje (Belgijos Karalystė) vyko Žuvininkystės kontrolės ekspertų grupės posėdis neteisėtos, nedeklaruojamos ir nereglamentuojamos (toliau – NNN) žvejybos reglamento įgyvendinimo klausimais (2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008, nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999).

 

Posėdyje dalyvavo Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (DG MARE), Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (DG SANCO), Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) bei šalių narių atstovai, tarp kurių ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyriausiosios specialistės Eugenija Bukienė ir Brigita Kukonenko bei Žvejybos stebėsenos bei kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė, kuruojančios NNN reglamentų įgyvendinimą Lietuvoje.

 

Posėdžio metu buvo pristatyta DG MARE, EFCA bei šalių narių vykdoma veikla, kuria siekiama užkirsti kelią NNN žvejybai. Šalys narės pateikė pastarųjų keturių mėnesių informaciją apie importo ir žvejybos laivų iškrovimų draudimus. Europos Komisija informavo apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, tose šalyse vykdytas bei numatomas vykdyti misijas, atsakė į šalių narių klausimus dėl kovos su NNN žvejybos reglamentų įgyvendinimo. Posėdyje dalyvavo DG MARE atstovas, kuris pateikė detalesnės informacijos apie 2013 m. rugpjūčio 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 793/2013, kuriuo nustatomos Farerų Saloms taikomos priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklių išsaugojimą, nuostatų taikymą. DG MARE kvietimu posėdyje dalyvavo DG SANCO atstovai, kurie pristatė veterinarijos informacinės sistemos TRACES panaudojimo galimybes sugautų žuvų kiekio dokumentų schemai įgyvendinti.

 

Išsamiau – Eugenija Bukienė, tel. (8 5) 239 8425, el. p. [email protected]

Share iconDalintis