Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės posėdis

Š. m. kovo 18 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vedėja Indrė Šidlauskienė ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Eglė Radaitytė dalyvavo Briuselyje vykusiame Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdyje dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, ir 2009 m. spalio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1010/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, įgyvendinimo taisykles (toliau – NNN žvejybos reglamentų) įgyvendinimo.

 

Darbo grupės posėdyje dalyvavo Europos Komisijos (EK) jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA), Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijos (Interpol) bei ES šalių narių atstovai. Europos Komisijos specialistai aptarė, kaip sekasi įgyvendinti NNN žvejybos reglamentus, atsakė į šalių narių pateiktus klausimus, pristatė EK pasiekimus bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, kurios, EK nuomone, turi veiksmingiau siekti, kad būtų užkirstas kelias NNN žvejybai. Šalys narės pasidalino patirtimi žvejybos laivų iškrovimų, perkrovimų bei importo draudimo klausimais. Susitikimo metu Europos žuvininkystės kontrolės agentūros atstovai pristatė parengtą NNN žvejybos rizikos analizės modelį, o Interpolo atstovas – Žuvininkystės nusikaltimų darbo grupės veiklą ir bendradarbiavimo gaires.

 

Išsamiau el. paštu [email protected] tel. (8 5) 210 0529 arba [email protected], (8 5) 210 0521.

Share iconDalintis