Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės posėdis

Š. m. vasario 19 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyr. specialistė Eugenija Bukienė ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyr. specialistė Eglė Radaitytė dalyvavo Briuselyje vykusiame Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdyje dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, (toliau – NNN reglamentas) įgyvendinimo.

Posėdyje dalyvavo Europos Komisijos MARE generalinio direktorato, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) bei visų šalių narių atstovai. Europos Komisijos specialistai aptarė esamą NNN reglamentų įgyvendinimo būklę tarptautiniu mastu, atsakė į šalių narių klausimus, nagrinėjo savitarpio pagalbos (Mutual Assistance) priemonės naudojimą sprendžiant Vakarų Afrikos šalių klausimus. Šalys narės pasidalino patirtimi žvejybos laivų iškrovimų bei importo draudimo klausimais. Pažymėta, kad kol nėra galutinių tyrimų rezultatų, Komisija vis dar negali paskelbti kai kurių trečiųjų šalių nebendradarbiaujančiomis. Šiuo metu ekspertai vertina šalių narių pateiktas dvimetes ataskaitas, pagal kurias Europos Parlamentui bus pateikta Europos Komisijos ataskaita dėl NNN reglamentų įgyvendinimo.

Dėl detalesnės informacijos, susijusios su komandiruotės medžiaga, kreiptis el. paštu [email protected], [email protected] arba tel. 2398 425, 2100 521.

Share iconDalintis