Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės posėdis

Š. m. birželio 27 d. Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vedėja Indrė Šidlauskienė ir Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė dalyvavo Briuselyje vykusiame Žuvininkystės kontrolės ekspertų darbo grupės (toliau – darbo grupė) posėdyje dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, (toliau – NNN reglamentas) įgyvendinimo.

Darbo grupės posėdyje dalyvavo Europos Komisijos jūrinių reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato, Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) bei ES šalių narių atstovai. Europos Komisijos specialistai pristatė esamą NNN reglamentų įgyvendinimo būklę, atsakė į šalių narių klausimus, nagrinėjo savitarpio pagalbos (angl. Mutual Assistance) priemonės naudojimą. Šalys narės pasidalino patirtimi žvejybos laivų iškrovimų, perkrovimų bei importo draudimo klausimais. Šalys buvo supažindintos su kai kurių trečiųjų šalių paskelbimo nebendradarbiaujančiomis procedūra. EK informavo apie naują NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą, kurį paskelbs artimiausiu metu. Be to, EK kartu su konkursą laimėjusia konsultacine įmone vykdo ES valstybių narių apklausą dėl NNN reglamento Nr. 1005/2008 įgyvendinimo ir ruošiasi artimiausiu metu parengti ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo.

 

Išsamiau el. paštu [email protected], [email protected] arba tel. (8 5) 2100 529, (8 5) 2100 521.

Share iconDalintis