Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdis

Š. m. sausio 31 d. Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė Eglė Radaitytė dalyvavo Europos Komisijos (EK) žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdyje, kuriame buvo pritarta Komisijos sprendimo, kuriuo, įgyvendinant Tarybos reglamento (EK) Nr. 1224/2009 79(1) straipsnį, patvirtinamas Europos Sąjungos žuvininkystės inspektorių sąrašas; Komisijos reglamento, pakeičiančio 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas, ir Komisijos reglamento, kuriuo nukrypstama nuo 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EK) Nr. 1967/2006, kuriuo nustatomas minimalus atstumas nuo kranto ir minimalus gylis žvejojant volantina traleriais Slovėnijos teritoriniuose vandenyse, projektams.

Be to, posėdžio metu buvo diskutuojama dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo patvirtinta specialioji kontrolės ir inspektavimo dėl paprastųjų tunų, durklažuvių ir kitų tuninių žuvų rūšių Viduržemio jūroje ir dėl sardinių bei ančiuvių išteklius naudojančios žvejybos Adrijos jūros šiaurinėje dalyje.

Tačiau dauguma posėdyje dalyvavusių valstybių narių nepritarė Komisijos įgyvendinimo reglamento, laikinai nustatančio mažesnį procentą trumpesnių nei 12 cm ungurių, skirtų vandens telkiniams įveisti, nustatytą Prancūzijos ungurių valdymo plane, kuris pateikiamas įgyvendinant Tarybos reglamento (EK) Nr. 1100/2007, nustatančio priemones Europinio ungurio ištekliams atkurti, 7 straipsnio 2 pastraipą, projektui, kuriuo Prancūzija siekė ženkliai sumažinti šaliai nustatytą įveisiamų ungurių kiekį.

 

 

Išsamiau – Eglė Radaitytė, el. paštas [email protected], tel. (8 5) 210 05 21

Share iconDalintis