Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Briuselyje vyko susitikimas dėl NEAFC ir NAFO jungtinių kontrolės priemonių.

2014 m. sausio 21 d. Briuselyje vyko NEAFC ir NAFO techninių ekspertų darbo grupės susitikimas dėl jungtinių inspektavimo planų. Susitikime, kuriame dalyvavo ir Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėjas Tomas Kazlauskas, buvo įvertinti pagrindiniai 2014 m. NEAFC ir NAFO inspektavimo misijų uždaviniai. Nors pagrindiniai uždaviniai išliko tokie patys kaip ir ankstesniais metais, tačiau galimai bus pakeisti kasdienio žvejybos laivų  pranešimų apie žvejybos laimikį siuntimo reikalavimai. Jei bus sudarytos techninės galimybės, inspekciniai laivai turės turėti tiesioginį priėjimą prie žvejybos laivo elektroninio žurnalo ir įvertinti visą žvejybos laimikį dar prieš inspektavimą jūroje. Kitas svarbus reikalavimas vykdant žvejybą NAFO reguliuojamoje akvatorijoje – turės būti skaičiuojama ne bendra žuvų priegauda, o skyrium pagal žvejybos rajoną.

Susitikimo metu buvo pristatytas NAFO rizikos analizės projektas, pagal kurį pakrantės valstybė turės užklausti  vėliavos valstybės duomenų apie žvejybos laivą ir jo reisą bei su juo susijusią galimą riziką.  Pagal gautą informaciją pakrantės valstybė atitinkamai koreguoja pajėgumus, skirtus tam laivui patikrinti. Esant didelei pažeidimų rizikai, laivą turi inspektuoti daugiau kontrolės pareigūnų. Komisija mano, kad šis rizikos analizės įrankis yra labai svarbus – turėtų sumažėti žvejybos laivų pažeidimų skaičius.

Susitikime buvo aptarti ir jungtinių inspektorių komandų žvejybos laivų inspektavimo uostuose ir jūrose organizaciniai klausimai.

Su visa medžiaga galima susipažinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Žvejybos stebėsenos ir kontrolės skyriuje.

Share iconDalintis