Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendros Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje kontrolės darbo grupės susitikimas

-12-01 Bendros Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje kontrolės darbo grupės susitikimas
Š. m. lapkričio 26–27 dienomis Klaipėdoje įvyko Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje kontrolės darbo grupės susitikimas, kuriame dalyvavo Rusijos Federacijos institucijų (Maskvos, Kaliningrado, Murmansko), atsakingų už žvejybos Baltijos jūroje kontrolę, Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato (toliau – Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD), Europos žuvininkystės kontrolės agentūros (EFCA) bei Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono šalių atstovai. Šį susitikimą kartu su Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD organizavo Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas Erlandas Lendzbergas, dalyvavo vyriausieji specialistai V. Žartun ir I. Jakovleva.

Susitikimo metu buvo pateiktas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos reguliavimo teisinės bazės palyginimas, kurį po diskusijos nutarta išplėsti išskiriant 3 grupes: teisės žvejoti įgijimas ir žvejybos leidimų gavimas, žvejybos kontrolės taisyklės ir žvejybos Baltijos jūroje taisyklės. Susitarta, kad šalys parengs kontrolės priemonių (laivų ir orlaivių) bei pareigūnų, atliekančių žvejybos Baltijos jūroje kontrolę, aprašymą (sąrašus, skaičius ir kt.).

Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos šalių atstovai supažindino su jų šalyse taikomomis žvejybos kontrolės taisyklėmis, laivų stebėjimo sistemomis, elektroninių žvejybos žurnalų sistemomis, apibūdino rizikos vertinimą ir kt. EFCA atstovas papasakojo apie šiuo metu Europos Sąjungoje vykdomus bendrus žvejybos kontrolės išdėstymo planus ir kontrolės kampanijas Baltijos jūroje bei apie šioje agentūroje vykdomus žvejybos inspektorių mokymus ir pakvietė Rusijos Federacijos kontrolės specialistus dalyvauti bendruose kampanijų valdymo grupės susitikimuose ir organizuojamuose mokymuose.

Rusijos Federacijos delegacija pristatė bendradarbiavimo susitarimą tarp Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos palydovinio žvejybos laivų stebėjimo srityje. Europos Sąjungos atstovai konstatavo, kad šio susitarimo sąlygos panašios į regioninių žvejybos valdymo organizacijų susitarimus, tačiau dėl galimų papildomų techninių bei finansinių išteklių susitarimo sąlygas dar turi įvertinti ES šalys.

Susitikimo pabaigoje šalys susitarė dėl tolimesnių bendradarbiavimo veiksmų ir nustatė kontaktinius asmenis.

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato atstovai padėkojo už gerai organizuotą susitikimą ir išreiškė viltį, kad 2013 metais Klaipėdoje įvyks ir kitas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo darbo grupės susitikimas.   

Pranešimą parengė: Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjas E. Lendzbergas

 

Share iconDalintis