Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra organizavo susitikimą pasidalinti patirtimi apie įpareigojimą iškrauti žuvis

Š. m. birželio 2 dieną Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Žuvininkystės tarnyba) Žvejybos Baltijos jūroje reguliavimo skyriaus vyriausioji specialistė Irina Jakovleva ir Žuvininkystės departamento vyriausioji specialistė Ieva Žundienė dalyvavo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros organizuotame susitikime dėl įpareigojimo iškrauti žuvis reikalavimų įgyvendinimo.

 

Susitikime dalyvavo Europos Sąjungos šalių  – Švedijos, Danijos, Vokietijos, Latvijos, Lenkijos, Suomijos, Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros, Baltijos jūros regioninės patariamosios tarybos, Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos, Europos Komisijos jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato, BALTFISH ir žuvininkystės pramonės atstovai. Kad įpareigojimas iškrauti visas sužvejotas žuvis galėtų būti vykdomas, 2015 m. gegužės 20 d. yra patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2015/812, kuris panaikina arba iš dalies pakeičia kai kurias reglamento nuostatas dėl techninių bei valdymo priemonių ir kontrolės, nes jos prieštarauja įpareigojimui iškrauti visą laimikį ir dėl jų žvejai turėtų išmesti žuvis į jūrą. Nors reglamentas įsigaliojo neseniai, reikalavimas dėl įpareigojimo iškrauti visas Baltijos jūroje sužvejotas strimeles, šprotus, lašišas ir menkes yra taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio nuostatą. Susitikimo metu institucijų ir verslo atstovai dalijosi savo penkių mėnesių patirtimi ir pateikė prašymus bei pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo. Europos Komisijos atstovas susitikimo metu pabrėžė, kad įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentui (ES) 2015/812 visi netyčia sužvejoti jūrų gyvūnai, dėl kurių taikomas iškrovimo įpareigojimas ir kurie nepatenka į leidžiamų sužvejoti žuvų kiekio pagal rūšis procentinę dalį, turi būti iškrauti ir įskaičiuoti į kvotas.

Share iconDalintis