Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra organizavo seminarą dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008

Š.m. lapkričio 16–17 dienomis Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tarptautinių reikalų ir rinkos skyriaus vyr. specialistės Brigita Kukonenko ir Eugenija Bukienė dalyvavo Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūros organizuotame seminare dėl 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999, (toliau – NNN reglamentas) įgyvendinimo.

Seminaro metu nagrinėtas Europos Sąjungos bei nacionalinio lygmens rizikos analizės taikymo klausimas, pristatytas naujas rizikos analizės projektas. Aptartos sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimo sąlygos ir aplinkybės pagal NNN reglamento reikalavimus. Seminare akcentuota nacionalinių institucijų ataskaitų teikimo Europos Komisijai svarba ir būtinybė, išdėstytos tarpusavio pagalbos (Mutual assistance) procedūros taikymo aplinkybės užtikrinant skubų informacijos pateikimą. Seminaro metu Bulgarijos, Rumunijos ir Austrijos atstovai pristatė savo šalių patirtį įgyvendinant NNN reglamentų nuostatas. Seminare buvo pristatytas ir Europos Komisijos bei Tarptautinės darbo organizacijos numatomas įgyvendinti projektas dėl žuvininkystės bei darbo inspektorių bendradarbiavimo perduodant informaciją apie žvejybos laivuose pastebėtus darbo sąlygų pažeidimus atsižvelgiant į Tarptautinės darbo organizacijos darbo žvejybos sektoriuje 2007 m. konvencijos Nr.188 nuostatas. Šiuo metu vyksta detalus šio projekto aptarimas šalyse narėse.

 

Brigita Kukonenko

Eugenija Bukienė

Share iconDalintis