Žuvininkystės tarnyba

prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Bendri žvejybos patikrinimai su Estijos pareigūnais

Vasario 13–16 dienomis Klaipėdos uoste ir Baltijos jūros pakrantėje Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (Žuvininkystės tarnyba) žvejybos kontrolės pareigūnams tikrinant žvejybos laivus pagal Baltijos jūros žvejybos kontrolės jungtinės veiklos planą talkino du Estijos Respublikos inspektoriai, turintys ES inspektorių statusą. Šiuo metu, pagausėjus menkių laimikiams atviroje Baltijos jūroje ir stintų – jūros priekrantėje, papildomos Estijos pajėgos leido suaktyvinti žvejybos patikrinimus žuvų iškrovimo vietose. Lietuvos ir Estijos kolegos dalijosi patirtimi – svečius domino Lietuvos patirtis tikrinant menkių iškrovimus, mėgėjų žvejybos jūroje taisyklės, mėginių atrankos planas ir kitos nacionalinės procedūros.

Vykdant metinį Baltijos jūros žvejybos kontrolės jungtinės veiklos planą pagal regioninę rizikos vertinimo analizę nustatomi žvejybos segmentai, rajonai ir laikotarpiai, kai žvejybos kontrolę būtina sustiprinti. Bendru Baltijos jūros regiono ES šalių sutarimu nustatomi jungtinės veiklos prioritetai – žvejybos kontrolės laivų patruliavimo tikslai, uostai, kuriuose būtina sustiprinti žuvų iškrovimo kontrolę bei laikotarpiai, kai sustiprinamos kontrolės laivų inspektorių komandos. Kadangi šis planas apima daug įvairios veiklos, jis nuolat koordinuojamas – analizuojami kasdienių patikrinimų duomenys, sudaromi operatyviniai planai, rengiamos rekomendacijos inspekciniams vienetams. Koordinavimą pasikeisdamos tam tikrą laikotarpį vykdo ES šalys, paskirdamos savo šalies atstovą, kuriam talkina kitų šalių kolegos. Šiais metais žvejybos kontrolės koordinavimą pradėjo Lietuva – Žuvininkystės tarnybos Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus pareigūnas dirbo iš Europos žvejybos kontrolės agentūros (EFCA) būstinės ir be privalomų koordinavimo veiksmų analizavo esamas EFCA sistemas, teikė pasiūlymus dėl jų tobulinimo, nagrinėjo žvejybos pažeidimus bei teikė operatyvines ataskaitas EFCA.

 

 

Share iconDalintis